PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy tylko Konsumentów)

  1.   Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru.
  2.   Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie:- droga pocztową (wzór oświadczenia do pobrania) wysyłając na adres: Dakoma sp. z o.o., ul. Turystyczna 12, 05-462 Wiązowna lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dakoma@dakoma.com.pl
  3.   W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi on koszty przesyłki Towaru do siedziby sklepu: Dakoma sp. z o.o., ul. Turystyczna 12, 05-462 Wiązowna
  4.   Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  5.   Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
  6.   Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
  7.   Zwracany Towar nie może być używany, uszkodzony, mieć uszkodzone opakowanie oraz powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
  8.   Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.